DECLARATII DE AVERE SI INTERESE CONSILIERI LOCALI 2022

DA 2022 CUMPANASOIU MILORAD ION

DA 2022 CHELCEA AUREL

DA 2022 CHELCEA COSTEL

DA 2022 CHERASCU TELITOIU NICOLAE

DA 2022 CHERASCU TELITOIU NIICOLAE

DA 2022 CHILIAN LAURENTIU

DA 2022 GHERGHE CONSTANTIN LAURENTIU (2)

DA 2022 GLOMNICU ION

DA 2022 ILIESCU VASILE

DA 2022 IVANCU ILIE IRINEL

DA 2022 MATEESCU SORINEL

DA 2022 MAZILU CONSTANTIN

DA 2022 PETRICA DANIEL IONUT

DA 2022 POPA ION MARIUS

DA 2022 POPESCU ADRIAN

DA 2022 RADUCAN VIOREL

DA 2022 RECTIF.MATEESCU SORINEL

DA 2022 ZAMFIROIU ION

DA 2022 ZAMFIROIU STEFAN DANIEL

DI 2022 MATEESCU SORINEL

DI 2022 CHELCEA AUREL

DI 2022 CHELCEA COSTEL

DI 2022 CHERASCU TELITOIU NICOLAE

DI 2022 CHILIAN LAURENTIU

DI 2022 CUMPANASOIU MILORAD ION

DI 2022 GHERGHE CONSTANTIN LAURENTIU

DI 2022 GLOMNICU ION

DI 2022 ILIESCU VASILE

DI 2022 IVANCU ILIE IRINEL

DI 2022 MAZILU CONSTANTIN

DI 2022 PETRICA DANIEL IONUT

DI 2022 POPA ION MARIUS

DI 2022 POPESCU ADRIAN

DI 2022 RADUCAN VIOREL

DI 2022 ZAMFIROIU ION

DI 2022 ZAMFIROIU STEFAN DANIEL