Legea nr.52/2003 transparenta decizionala

 

 
HCL NR.118 DIN 24.11.2022 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A PARCARILOR CU PLATA AFLATE PE DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI BERBESTI, JUDETUL VALCEA
PROIECT DE HOTARARE NR.20 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII
PROIECT DE HOTARARE NR.21 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL