Legea nr.52/2003 transparenta decizionala

  1. HCL NR 41, NR.42 DIN 30.07.2019Descarcă

 

 
 
 
 
HCL NR.118 DIN 24.11.2022 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A PARCARILOR CU PLATA AFLATE PE DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI BERBESTI, JUDETUL VALCEA
PROIECT DE HOTARARE NR.20 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII
PROIECT DE HOTARARE NR.21 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL
PROIECT DE HOTARARE 165 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE DIN JUD. VALCEA
Dispozitie sedinta ordinara 12.02.2024, ora 18:00
PHCL 05 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Oraşului Berbeşti, judeţul Vâlcea. – 12.01.2024
PHCL 21Proiect de hotărâre privind privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.12.2023. – 05.02.2024