Acasa

 

 

Adresa : Oras Berbesti, str. Principala, nr. 256, Jud Valcea, cod postal : 247030, CUI : 2541355

telefon : 0250869001 , fax : 0250869345, e-mail : berbesti@vl.e-adm.ro, site: primaria-berbesti.ro

comunicat de presa

 
Cetatenii care doresc eliberarea titlurilor de proprietate in baza prevederilor Legii nr. 123/2023, mai pot depune cereri pana la data de 18.11.2023 la sediul primariei localitatilor in a carei raza teritoriala se afla terenul.
Extras Legea nr. 123/2023:
“Deţinătorii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:
▪️dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
▪️pentru terenul în cauză nu a fost deschisă Carte Funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
▪️terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.”
 
HCL NR.117 din 2023

 

Comunicare pentru acte de identitate – conform Legii 9/2023

e-mail: berbesti@vl.e-adm.ro

,, În conformitate cu prevederile art.2, alin.(1) și alin(2), din Legea nr.9/2023, aceasta este adresa de e-mail la care se poate transmite copia actului de identitate, in format electronic. Vă rugăm, sa precizați/justificați motivul pentru care ați transmis copia actului de identitate în format electronic (de exemplu: act doveditor/înscris anexat unei cereri/solicitari etc).” 

ANUNT SALUBRIZARE

COMUNICAT DE PRESA ,,PNRR- FONDURI PENTRU ROMANIA MODERNA SI REFORMATA,,

COMUNICAT DE PRESA ,, DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT DIN ORAS BERBESTI,,

COMUNICAT DE PRESA ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORT VERDE-PISTE PENTRU BICICLISTI

COMUNICAT DE PRESA REABILITARE MODERATA CLADIRE PUBLICA–PRIMARIE

ADRESA PRIVIND ORGANIZARE CONTROALE DSVSA

Producătorii și comercianții de băuturi trebuie să se înregistreze în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) până pe 28 februarie

REGISTRUL DE EVIDENTA A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE

FORMULAR DE INSCRIERE IN REGISTRUL DE EVIDENTA A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE PENTRU COLECTAREA SI EPURAREA APELOR UZATE AL UAT ORASULUI BERBESTI, JUDETUL VALCEA

telefon fix/fax Evidenţa Populaţiei : 0250869215

INFOCONS – PROTECTIA CONSUMATORILOR

InfoCons

AUTORECENZARE_asistata_475x675-bleed-5_tiparDe

Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit

RESPECT RECIPROC – ETICA-cod SIPOCA 63

Masuri de prevenire Coronavirus